Vítejte na stránkách EÚ Praha 4.

Upozorňujeme účastníky řízení, že s ohledem na aktuální situaci se s okamžitou platností ruší bankovní účty soudního exekutora JUDr. et PhDr. Jiřího Leskovjana, LL.M. vedené u společnosti Sberbank, a.s., Veškeré platby je nutné zasílat ve prospěch bankovních účtů uvedených v sekci Informace - bankovní spojení!!!

Dnem 21. února 2014 byl JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL. M. jmenován v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ministryní spravedlnosti prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., pod č.j. MSP-89/2014-OJ-SO/5 soudním exekutorem do uvolněného exekutorského úřadu Praha 4. Exekuční řízení zahájená odvolaným soudním exekutorem Mgr. Romanem Vytejčkem budou nadále vedena nově jmenovaným soudním exekutorem.

Žádost o splátkový kalendář

INFORMACE

Dovolujeme si Vás upozornit, že v období od 22.12.2023 do 01.01.2024 zůstává úřad ZCELA UZAVŘEN, a to včetně možnosti telefonického kontaktu.

Svá podání směřujte na adresu sídla soudního exekutora, případně na e-mail podatelna@eupraha4.cz nebo do datové schránky ID: mupep9r.
Děkujeme za pochopení.


Seznam převzatých spisů po odvolaném exekutorovi Mgr. Romanu Vytejčkovi:

Soubor s převzatými spisy

Nahlížení do Exekučního spisu je možné pouze po předchozí telefonické dohodě minimálně týden předem.

Úřední hodiny

Po 9.00 - 12.00 13.00-16.00
Út 9.00 - 12.00
St 9.00 - 12.00 13.00-16.00Pokladní hodiny

Po 9.00 - 12.00 13.00-16.00
Út 9.00 - 12.00
St 9.00 - 12.00 13.00-16.00
Čt 9.00 - 12.00


Nabízené služby

  • Vymáhání pohledávek dle ex.titulu
  • Sepisování exekutorských zápisů
  • Exekutorské úschovy
  • Moderní IS a pravidelné reporty
  • Sepisování návrhů na nařízení exekuce
  • Moderní call centrum

Bankovní spojení

Depozitní účet soudního exekutora pro úhradu vymáhaných pohledávek vedený u ČSOB, a. s.:
č.ú. 304501496/0300
Depozitní účet pro úhradu vymáhaných pohledávek oprávněného MS11 s.r.o. (dříve Analytical Investment) vedený u ČSOB, a. s.:
č.u. 304526140/0300
Depozitní účet pro úhradu vymáhaných pohledávek oprávněného Central Finance vedený u UnicreditBank Czech Republic, a.s.:
č.u. 2108730194/2700

Při platbách uvádějte variabilní symbol tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. např. ve věci EX 1611/10 je v.s. 161110). Jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, nebo identifikační číslo, platí-li dluh právnická osoba. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení či název povinného. Bez správně uvedeného variabilního symbolu nebude možno řádně platbu přiřadit k vymáhané pohledávce.

Elektronická úřední deska

Zástupce soudního exekutora: JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka

Dražby

Na portálu dražeb, provozovaného Exekutorskou komorou ČR, zveřejňujeme veškeré dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků – více na www.portaldrazeb.cz

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
NSW s.r.o.
email: gdpr@nsw.cz
korespondenční adresa: Mantovská 697/1, 109 00 Praha 10
Prosím využijte tento kontakt pro jakékoliv dotazy týkající informací ohledně způsobů zpracování osobních údajů a pro žádosti týkající se uplatnění Vašich práv v s souvislosti s ochranou osobních údajů.

Dokumenty ke stažení

Informace o cookies
Zásady ochrany osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů o účastnících řízení
Formulář - Žádost o poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích
Formulář - Žádost o opravu nebo výmaz

Kontakt

Školská 695/38
110 00 Praha 1
Tel:. +420 277 277 920
Email:. urad@eupraha4.cz
ID DS:. mupep9rŽádost o splátkový kalendář

Vyplňte níže uvedený formulář, který bude odeslán na podatelnu exekutorského úřadu ke schválení.


Oranžově podbarvená pole jsou povinná!!

ANTI SPAMOVÁ KONTROLA